Entorns d'aprenentatge, innovació educativa i tecnologies
Entorns d’aprenentatge, innovació educativa i tecnologies

RESPONSABLE DEL GRUP
María Alejandra Bosco Paniagua
0000-0003-4003-4902
93-581-26-35
alejandra.bosco@uab.cat

OBJECTIUS

1 Explorar els entorns contemporanis d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals en diferents contextos educatius i de la vida quotidiana. En particular, pel seu paper en la millora de l’aprenentatge i la innovació dels processos educatius.

2 Estudiar la influència dels nous entorns d’informació i comunicació en el desenvolupament personal i educatiu de tots els individus en les diferents etapes de la vida, i en el desenvolupament professional dels educadors.

3.Identificar, analitzar i promoure propostes de formació que facilitin al professorat la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, aprofitant els trets que proporcionen les tecnologies digitals en tots els nivells d’educació formal i també en l’educació no formal i en la formació del professorat.

4 Explorar i promoure propostes de formació d’educadors i del professorat en metodologies alternatives a la pedagogia tradicional, que se centrin en l’alumnat, que promoguin el desenvolupament personal i professional, que estiguin suportades per tecnologies digitals, i que afavoreixin la democratització de l’accés i de l’ús d’aquestes tecnologies.

LÍNIES

Entorns contemporanis d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies (formals, no formals i informals) i innovació educativa: el paper de les representacions sobre l’ ensenyament i l’ aprenentatge i els aspectes institucional - organitzatius en la promoció del canvi i la millora i en el desenvolupament personal i professional.

La construcció de la subjectivitat en les societats contemporànies: influencies dels nous entorns d’informació i comunicació en desenvolupament personal i professional.

El paper de les tecnologies en el desenvolupament de metodologies d’ ensenyament alternatives a la pedagogia tradicional, centrades en el discent tant en l’ educació formal com en la no formal.

La formació dels educadors per al desenvolupament de l’autonomia, el desenvolupament personal i professional i la democratització de l’accés i de l’ús de les tecnologies digitals.

Dr. Joaquin Gairin Sallán (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Dr. Pere Marquès Graells (Dpto. Pedagogia Aplicada) Professor jubilat UAB

Dra. Ma. Alejandra Bosco Paniagua (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Dr. David Rodríguez-Gómez (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Dra. Georgeta Ion (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Dr. Oscar Mas (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Dra. Marta Fuentes Agustí (Dpto. Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació)

Dra. Katia Pozos (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Paloma Valdivia (Dpto.Pedagogia Sistemàtica i Social)

Noemí Santiveri Papiol (Dpto. Pedagogia Aplicada)

Josep Ma. Silva Galán (Dpto. Pedagogia Aplicada)

 

CONTACTE