34- 93-581-26-35 alejandra.bosco@uab.cat

CODIDOE - Competència digital docent als graus d’Educació d’Infantil i Primària. Proyecto de Innovación Docente. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. Curso 2020-21.

Aprenentatge Servei per promoure la programació i el pensament computacional en contextos educatius. Proyecto de Innovación Docente. Oficina de Qualitat Docent de la Universitat Autónoma de Barcelona. Curso 2019-2020.

Motivació a la lectura acadèmica i bibliogràfica. Proyecto de Innovación Docente. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. Curso 2018-19.

Projectes de treball i FIlosofia DIY. Curso 2015-16, 2016-17, 2017-18. Reconocido como buena práctica por la Oficina de Qualitat Docent de la Universitat Autónoma de Barcelona.